W P&G koncentrujemy nasze wysiłki na tych obszarach, w których możemy zapewnić największy wkład w zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy.

Nasze zobowiązanie zaczyna się od Celu, Wartości i Zasad P&G, w których osadzona jest zasada zrównoważonego rozwoju i która przejawia się w naszym strategicznym, długofalowym podejściu. Dążymy do tego, aby nasze działania wywierały realny, pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

W 2007 roku firma P&G przyjęła pięć strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz określiła cele, które powinny zostać zrealizowane do 2012 roku. W marcu 2009 roku strategie zostały zrewidowane – dla wybranych dziedzin przyjęto nowe cele. Nieustanne podnoszenie poprzeczki to część firmowej kultury P&G. Nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju nie stanowią tutaj żadnego wyjątku.

Pięć strategii przyjętych przez naszą firmę to:


Strategia 1: Produkty

Podnoszenie jakości życia konsumentów dzięki przyjaznym dla środowiska innowacjom,, które sprawiają, że nasze produkty jeszcze lepiej wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju.

CEL Opracowanie oraz wprowadzenie na rynek "innowacyjnych, ekologicznych produktów" (produktów jeszcze bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego), których skumulowana wartość sprzedaży wyniesie co najmniej 50 miliardów dolarów.

Strategia 2: Produkcja i transport

Uczynienie procesów produkcyjnych P&G jak najbardziej przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

CEL Redukcja emisji dwutlenku węgla, zużycia energii i wody oraz produkcji odpadów przez zakłady produkcyjne P&G o dodatkowe 20% (w przeliczeniu na jednostkę produkcyjną), dzięki czemu całkowita redukcja na przestrzeni dziesięciu lat wyniesie co najmniej 50%.

Strategia 3: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Poprawa jakości życia dzieci poprzez programy społeczne P&G.

CEL Dotarcie z programami „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” do 300 milionów dzieci. Zapobieżenie 160 milionom dni chorób oraz uratowanie 20 000 istnień dzięki 4 miliardom litrów czystej wody pitnej dostarczonej w ramach naszego programu Children’s Safe Driking Water.

Strategia 4: Pracownicy

Zaangażowanie wszystkich pracowników P&G w realizację strategii zrównoważonego rozwoju w ich codziennej pracy oraz wyposażenie ich w odpowiednie instrumenty.

Strategia 5: Interesariusze

Oparta na przejrzystych regułach współpraca z interesariuszami w celu zapewnienia w przyszłości warunków umożliwiajacych P&G swobodne wdrażanie innowacji – zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu.