/pl_PL/_images/content/sustainability/sustainability.jpg

W P&G koncentrujemy nasze wysiłki na tych obszarach, w których możemy zapewnić największy wkład w zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy.