„P&G. Żyj, poznawaj i rozwijaj się"

Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” łączy edukację ekologiczną i obywatelską dzieci. Ma on na celu stworzenie możliwości do lepszego i wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego. Program realizowany jest w ramach partnerstwa firmy Procter & Gamble i Fundacji Nasza Ziemia.

Polski program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” jest częścią globalnej inicjatywy firmy Procter & Gamble o nazwie „Live, Learn & Thrive", poświęconej niesieniu pomocy dzieciom w potrzebie: wspieraniu ich edukacji, a także umożliwianiu zdrowego życia i rozwoju. Od 2006 roku program był realizowany na warszawskim Targówku. W 2009 roku został rozszerzony na całą Polskę. Ideą nowej formy programu jest połączenie działania na rzecz środowiska naturalnego z działaniami na rzecz dzieci w potrzebie.

Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” realizowany jest w Klubach Naszej Ziemi w całej Polsce. Składa się z programu podstawowego (zajęcia edukacyjne w ramach 4 bloków tematycznych poświęconych zagadnieniom ekologicznym) oraz konkursu grantowego dla najciekawszych lokalnych projektów ekologicznych. Program jest skierowany do istniejących, a także do nowopowstających Klubów Naszej Ziemi, funkcjonujących przy placówkach oświatowych i wychowawczych w całej Polsce.

Działalność Klubów Naszej Ziemi opiera się na realizacji jednego z czterech bloków tematycznych zaproponowanych przez organizatorów programu. Wszystkie Kluby będą miały także możliwość przeprowadzenia autorskiego projektu edukacji ekologicznej w ramach konkursu grantowego.

Strona internetowa programu www.pgrozwija.pl

Inne działania

P&G współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, poprzez które w samym tylko 2010 roku przekazała darowizny finansowe i produktowe o łącznej wartości ok. 10 milionów złotych, koncentrując swoje wysiłki na niesieniu pomocy dzieciom w potrzebie. Wśród partnerów P&G znajdują się m.in. Fundacja Wspólna Droga, Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne, Fundacja Corporate Social Responsibility, Fundacja Talizman, Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot i wiele innych. Poprzez Polski Czerwony Krzyż i Caritas P&G przekazuje środki na rzecz ofiar klęsk żywiołowych. Firma należy również do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.