Procter & Gamble ogłasza 13 Roczny Raport Zrównoważonego Rozwoju


Raport pt. „Zaangażowanie w codzienne życie" przybliża cele osiągnięte przez P&G w zakresie trzech filarów zrównoważonego rozwoju: Produktów, Produkcji i Logistyki oraz Odpowiedzialności Społecznej.Firma Procter & Gamble ogłosiła swój raport o strategii zrównoważonego rozwoju za rok 2011 zatytułowany „Zaangażowanie w codzienne życie" ("Commitment to Everyday Life”). Raport prezentuje ubiegłoroczne osiągnięcia firmy w zakresie eliminowania efektów ubocznych procesów produkcyjnych dla środowiska, realizacji zobowiązań odpowiedzialności społecznej i wprowadzania na rynek innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska produktów. Raport jest dostępny na stronie http://www.pg.com/sustainability.„Misją P&G jest dostarczanie produktów i usług poprawiających jakość życia ludzi na całym świecie” - powiedział Bob McDonald, Prezes P&G, dyrektor zarządzający, prezes zarządu, nadzorujący strategię zrównoważonego rozwoju. „Dzięki tej strategii realizujemy naszą misję w sposób, który nie tylko pomaga chronić naszą planetę, ale także pozwala rozumieć i ulepszać życie społeczności, w których żyjemy i pracujemy” - dodał.Najważniejsze osiągnięcia P&G w zakresie zrównoważonego rozwoju (odpowiedzialość społeczna i ekologia) opisane w raporcie:

 • Cele na rok 2012 – P&G zrealizuje wszystkie 5-letnie cele zrównoważonego rozwoju, przyjęte w 2007 roku. Część z nich już została osiągnięta. Część zostanie wykonana z nawiązką. Z obecnym stanem realizacji można zapoznać się pod adresem: http://www.pg.com/sustainability.

 • Udoskonalanie produktów i opakowań - P&G wprowadziła na rynek USA i Kanady nową formułę zagęszczonych o 33% proszków do prania, oferując przez to konsumentom możliwość uzyskania takich samych doskonałych efektów, przy użyciu mniejszych porcji produktu. Niesie to wiele korzyści dla środowiska naturalnego, ponieważ jest równoznaczne z: mniejszym zapotrzebowaniem na opakowania, mniejszą liczbą odpadów oraz zmniejszonym zapotrzebowaniem na transport ciężarówkami.

 • Szersze wykorzystanie materiałów odnawialnych – W ramach swojego zobowiązania do zastąpienia materiałów wytwarzanych na bazie ropy naftowej ekologicznymi materiałami pozyskiwanymi ze źródeł odnawialnych, P&G na coraz większą skalę stosuje do produkcji opakowań tworzywa sztuczne pochodzenia roślinnego. Przykład stanowi innowacyjny materiał produkowany z trzciny cukrowej. Został on początkowo użyty w opakowaniach produktów do pielęgnacji włosów – zadebiutował w kolekcji Pantene Pro-V Fusion w kwietniu 2011 roku w Europie Zachodniej. Jesienią 2011 roku został wprowadzony także w Ameryce Północnej.

 • Zrównoważony rozwój poprzez Projektowanie – P&G zobowiązała się do stosowania zasad ekologicznego projektowania we wszystkich aspektach swej działalności operacyjnej. W ramach tego zobowiązania firma ogłosiła zamiar wprowadzenia certyfikatów LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) dla wszystkich swoich nowych inwestycji budowlanych – fabryk, centrów dystrybucji i budynków biurowych. Pierwsze jednostki, w których planowane jest certyfikowanie LEED, to zakłady w Taicang w Chinach i Centrum Innowacji w Singapurze.

 • Dostarczanie wody pitnej ludziom w potrzebie – W lipcu i sierpniu 2011 roku P&G przeprowadziła swoją największą akcję pomocową dla ofiar klęsk żywiołowych, dostarczając czystą wodę pitną dotkniętym skutkami powodzi mieszkańcom Pakistanu. Od 2007 roku w ramach programu P&G's Children's Safe Drinking Water (CSDW), firmie udało się dostarczyć 2.9 miliarda litrów czystej wody, co pozwoliło uratować ponad 14 tysięcy ludzkich istnień.Powyższe osiągnięcia świadczą o sukcesach P&G na drodze do realizacji długoterminowej wizji zrównoważonego rozwoju. Wizja ta obejmuje:

 • Wykorzystywanie do wszystkich produktów i opakowań wyłącznie odnawialnych lub pochodzących z odzysku surowców;
 • Wyeliminowanie odpadów konsumpcyjnych i produkcyjnych trafiających na wysypiska;
 • Zasilanie wszystkich naszych zakładów energią pozyskiwaną wyłącznie ze źródeł odnawialnych;
 • Całkowitą redukcję emisji CO2 i gazów toksycznych.„We wrześniu 2010 ogłosiliśmy nową długoterminową wizję, która wyznacza kierunek i cele naszych działań na rzecz środowiska naturalnego"- powiedział wiceprezes ds. global sustainability, Len Sauers. „Wiedząc, że osiągnięcie pełnego sukcesu wymaga czasu, czujemy się odpowiedzialni za realizację naszych celów każdego dnia, a nasze dotychczasowe dokonania potwierdzają skuteczność tych wysiłków."P&G nieustannie monitoruje postępy w zakre sie realizacji tej wizji. W związku z tym firma ogłosiła w 2010 roku nowe, 10-letnie cele, które mają być osiągnięte do 2020 roku:

 • Zastąpienie w produktach 25% materiałów wytwarzanych na bazie ropy naftowej ekologicznymi materiałami pozyskiwanymi ze źródeł odnawialnych;
 • Redukcja o 20% opakowań konsumenckich;
 • Dostarczanie 30% energii do fabryk z ondawialnych źródeł;
 • Redukcja odestka odpadów produkcyjnych trafiających na wysypiska śmieci do poniżej 0,5%.Raport Zrównoważonego Rozwoju P&G został przygotowany na bazie wytycznych Global Reporting Initiative's (GRI) G3. Raport GRI jest najszerzej używanym instrumentem raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on zbiór zasad i wskaźników, jakimi posługują się globalne organizacje w celu zmierzenia i opisania wyników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Aby dowiedzieć się więcej o odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz wizji i strategii zrównoważonego rozwoju firmy, odwiedź stronę: http://www.pg.com/sustainability.