Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.
03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 20
NIP PL 5213289895
tel. (48-22) 678 55 44
fax. (48-22) 678 86 64
www.pg.pl


Procter & Gamble wyróżniony w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Procter & Gamble został po raz kolejny wyróżniony w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. W tegorocznej edycji, eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu docenili dwa programy zrealizowane przez P&G.Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 11 lat publikuje raport, którego celem jest m. in. pokazanie dobrych praktyk wyróżnionych firm. Realizowane przez Procter & Gamble działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu już nie raz pojawiały się na jego łamach. Tym razem, uznanie specjalistów zdobyły dwa projekty. Dziękuję Ci, Mamo został wyróżniony w kategorii „Marketing zaangażowany społecznie”, w ramach zgodnego z ISO26000 obszaru „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Z kolei Program Grantowy dla Wolontariuszy został doceniony w kategorii „Wolontariat pracowniczy”, w obszarze „Praktyki z zakresu pracy”.

Dziękuję Ci, Mamo
Jako partner ruchu olimpijskiego, P&G uruchomiła w ramach kampanii „Dziękuję Ci, mamo” program rozwoju dzieci poprzez sport. Kupując produkty oznaczone symbolem olimpijskim, konsumenci mieli szansę nie tylko wygrać dla swojego dziecka udział w specjalnym obozie organizowanym we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, ale także zaoferować wygrane miejsce dzieciom z ubogich środowisk. W olimpijskim obozie wzięło udział ok. 200 dzieci, w tym 70 podopiecznych Fundacji „Przyjaciółka”.

Program Grantowy dla Wolontariuszy
Poprzez program, Procter & Gamble wsparł grantami autorskie inicjatywy pracowników, których celem była pomoc dzieciom w potrzebie. Aby aplikować o grant, należało utworzyć trzyosobowy zespół i opracować program realizowany we współpracy z wybraną organizacją pozarządową lub instytucją. Nagrodzone projekty pozwoliły wolontariuszom P&G przeprowadzić działania na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują. W sumie zrealizowano osiem projektów o zróżnicowanym charakterze. Wolontariusze organizowali zajęcia wspierające rozwój emocjonalny i umiejętności społeczne dzieci, ale także zajęcia plastyczne i sportowe. Potrzebujące dzieci miały również okazję wziąć udział w imprezach rekreacyjno-edukacyjny, takich jak rajd samochodów zabytkowych, spływ kajakowy czy wycieczki edukacyjne. Grupy niepełnosprawnych dzieci wyjechały na obóz rehabilitacyjny i wycieczkę na baseny termalne.