Procter & Gamble Liderem Filantropii 2012 w kategorii dóbr konsumpcyjnych
W VI edycji konkursu Liderzy Filantropii firma Procter & Gamble zajęła pierwsze miejsce w kategorii dobra konsumpcyjne oraz piąte w klasyfikacji ogólnej dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele charytatywne.

Konkurs Liderzy Filantropii organizowany jest od 2007 roku przez Forum Darczyńców pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy wsparciu firmy PwC – audytora konkursu. Celem Konkursu jest ustalenie listy rankingowej firm, które w danym roku przekazują najwięcej środków na realizację programów i inicjatyw społecznych.

W tym roku Forum Darczyńców przyznało wyróżnienia w czterech kategoriach branżowych:


  • bankowość/finanse/ubezpieczenia;
  • dobra konsumpcyjne;
  • telekomunikacja/usługi/handel/rozrywka;
  • paliwa/energetyka/wydobycie/produkcja chemiczna.

Procter & Gamble co roku znajduje się w czołówce firm wyróżnionych w Konkursie. W tym roku P&G zdobyła 1 miejsce w kategorii FMCG oraz 5 miejsce w rankingu generalnym. Pozycję tę zawdzięcza swojej konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju, w ramach której niesie pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Firma realizuje ją poprzez swoje programy zaangażowania społecznego – „Podaruj Dzieciom Słońce”, Pampers-UNICEF „1 paczka = 1 ratująca życie szczepionka” oraz „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” - poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami społecznymi, poprzez darowizny produktowe i finansowe, a także przez swoich wolontariuszy, angażujących się w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Dla firmy, której misją i celem jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług poprawiających jakość życia ludzi na całym świecie, tegoroczne wyróżnienie w kategorii firm FMCG jest szczególnie ważne. Sukces ten bowiem stanowi potwierdzenie, że P&G skutecznie i konsekwentnie wypełnia swoją misję. Ponadto nagroda ta umacnia pozycję P&G jako firmy odpowiedzialnej społecznie i motywuje do wyznaczania nowych celów w zakresie zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju.