W dorocznym raporcie o zrównoważonym rozwoju
P&G informuje o postępach w realizacji długoterminowej wizji
Firma ogranicza wszystkie obciążenia dla środowiska i poprawia jakość życia ponad 400 mln dzieci na całym świecie.

Firma Procter & Gamble opublikowała 14. doroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju, świadczący o zaangażowaniu firmy w poprawę jakości codziennego życia ludzi na całym świecie poprzez kompleksowe podejście do odpowiedzialności za środowisko naturalne i sprawy społeczne. Raport prezentuje wyniki firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju za ubiegły rok fiskalny (2011/12). Świadczą one o wyraźnym obniżeniu zużycia energii i wody oraz ograniczeniu emisji ścieków i dwutlenku węgla w wartościach bezwzględnych w okresie ostatnich pięciu lat.

„Zobowiązanie P&G do ekologicznie i społecznie zrównoważonego rozwoju jest niezmienne” powiedział prezes zarządu i dyrektor generalny P&G, Bob McDonald. „Nasza firma od początku swojego istnienia inwestuje w społeczności, w których sprzedajemy produkty. Abyśmy mogli odnosić sukcesy przez następne 175 lat, musimy przyspieszyć wdrażanie innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności korzystania z zasobów naturalnych. Powinniśmy wywierać coraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie w dalszym ciągu inwestować w społeczności, aby pomóc stworzyć warunki dla przyszłego rozwoju.”

Opublikowany raport informuje o postępach w zrównoważonym rozwoju P&G w obszarach takich jak: Produkty, Działalność Operacyjna i Odpowiedzialność Społeczna. Najważniejsze punkty raportu to:

Eliminacja tężca poporodowego i noworodkowego w sześciu krajach

Współpraca marki Pampers z UNICEF w ramach programu „Jedna paczka = jedna ratująca życie szczepionka” od ponad pięciu lat pozwala dostarczać szczepionki przeciwko tężcowi poporodowemu i noworodkowemu. Z powodu choroby, której łatwo zapobiec poprzez szczepienia, co dziewięć minut umiera dziecko. Dzięki pomocy marki Pampers, w sześciu afrykańskich krajach – Burkinie Faso, Ghanie, Gwinei Bissau, Liberii, Senegalu i Ugandzie – udało się tę chorobę wyeliminować, co zostało potwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia.

Dążenie do zrównoważonego gospodarowania lasami

Jako członek Forum Branży Towarów Konsumpcyjnych, P&G dołączyłą do innych firm, które zobowiązały się do całkowitego zniwelowania skutków wyrębu lasów do roku 2020. W ramach realizacji tego zobowiązania, P&G postawiła sobie dwa nowe cele. Po pierwsze, najpóźniej od 2015 roku całe włókno drzewne wykorzystywane w produktach papierowych i absorpcyjnych produktach higienicznych będzie certyfikowane przez zewnętrzną organizację. Po drugie, najpóźniej od 2020 roku wszystkie opakowania papierowe będą zawierać papier pochodzący z odzysku lub certyfikowane przez zewnętrzną organizację włókno dziewicze. W połączeniu z realizowanym obecnie celem, który zakłada pozyskiwanie oleju palmowego ze źródeł odnawialnych najpóźniej od 2015 roku, działania te potwierdzają dążenie P&G do całkowitego zniwelowania skutków wyrębu lasów do 2020 roku.

Zmniejszenie liczby zachorowań i nieobecności w szkole poprzez edukację w zakresie higieny rąk

W ramach programów marki Safeguard w zakresie promocji higieny rąk, P&G dołączyła do programu Save the Children i zorganizowała warsztaty w Meksyku. Dane uzyskane po zakończeniu programu, którym objęto ponad 13 tys. dzieci w południowo-wschodnim Meksyku, wykazały zmniejszenie wskaźnika zachorowań na biegunkę o 50%, a także spadek związanego z tym wskaźnika nieobecności w szkole o 11%.

Wyniki P&G w zakresie celów środowiskowych świadczą o postępach w realizacji ekologicznej wizji ogłoszonej we wrześniu 2010 roku. Wizja ta przewiduje pozyskiwane energii ze źródeł w stu procentach odnawialnych, wykorzystywanie do produktów i opakowań wyłącznie surowców odnawialnych lub pochodzących z odzysku, eliminację odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych trafiających na wysypiska i projektowanie produktów, które poprawiają jakość życia a jednocześnie oszczędzają zasoby.

„Z satysfakcją informujemy o znaczących postępach w realizacji naszej długoterminowej wizji. Będziemy w dalszym ciągu traktować wyzwania związane z ekologią jako okazję do wdrażania innowacji,” powiedział Len Sauers, wiceprezydent P&G ds. zrównoważonego rozwoju. Publikacja czternastego dorocznego Raportu Zrównoważonego Rozwoju P&G przypada w czternastym z kolei roku obecności spółki na liście Dow Jones Sustainability Index. P&G znalazła się również wśród „100 najbardziej zrównoważonych globalnych koncernów świata” według Corporate Knights i zajęła piąte miejsce na liście Gartnera „Top 25” Globalnych Liderów Łańcucha Dostaw.

Aby dowiedzieć się więcej o długoterminowej wizji, celach i wynikach P&G, odwiedź stronę:

http://www.pg.com/en_US/downloads/sustainability/reports/PG_2012_Sustainability_Overview.pdf.

Procter & Gamble
Marki P&G służą około 4,6 miliarda ludzi na całym świecie. Firma posiada jeden z najbardziej rozbudowanych portfeli cieszących się zaufaniem, wiodących marek wysokiej jakości, takich jak Pampers®, Tide®, Ariel®, Always®, Whisper®, Pantene®, Mach3®, Bounty®, Dawn®, Fairy®, Gain®, Charmin®, Downy®, Lenor®, Iams®, Crest®, Oral-B®, Duracell®, Olay®, Head & Shoulders®, Wella®, Gillette®, Braun®, Fusion®, Ace®, Febreze®, Ambi Pur®, SK-II® i Vicks®. P&G prowadzi działalność w około 75 krajach świata. Najnowsze wiadomości i więcej informacji o P&G i jej markach na http://www.pg.com.