Misja „Zero Odpadów” zrealizowana w 45 fabrykach Procter & Gamble na całym świecie
Wśród nich trzy zakłady P&G w Polsce
Procter & Gamble, firma oferująca takie marki jak Gillette®, Ariel®, Always® czy Pampers®, ogłosiła, że już 45 fabryk koncernu na świecie nie wysyła odpadów produkcyjnych na wysypiska. W tym gronie znajdują się trzy zakłady P&G w Polsce – fabryka Gillette w Łodzi, fabryka kosmetyków do pielęgnacji skóry w Aleksandrowie Łódzkim oraz centrum dystrybucyjne w Sochaczewie.Realizacja misji „Zero Odpadów” jest istotnym krokiem na drodze do realizacji Długoterminowej Wizji Zrównoważonego Rozwoju firmy. W ciągu ostatnich 5 lat, działania P&G związane z związane z ponownym wykorzystaniem i przetwarzaniem odpadów przyniosły firmie ponad miliard dolarów oszczędności.

Mamy wizję przyszłości, w której nasze fabryki zasilane są z odnawialnych źródeł energii, a produkty wytwarza się z materiałów odnawialnych i poddawanych procesowi recyklingu. Wizja zakłada także, że fabryki oszczędnie gospodarują zasobami i nie wysyłają odpadów produkcyjnych na wysypiska ¬– mówi Bob McDonald, Prezes i Przewodniczący Zarządu P&G na świecie. Zmiana, która dokonała się w sposobie postrzegania problemu odpadów w naszej firmie sprawiła, że zbliżyliśmy się do realizacji tej wizji w 45 naszych lokalizacjach. W tych właśnie fabrykach odpady produkcyjne są poddawane procesowi recyklingu, zamieniane w energię i przetwarzane tak, by mogły służyć innym celom.

W 2007 roku fabryka P&G na Węgrzech jako pierwsza przestała przekazywać odpady produkcyjne na wysypiska. W tym samym roku firma ogłosiła Długoterminową Wizję Zrównoważonego Rozwoju, w której zobowiązała się do podjęcia wysiłków zmierzających do całkowitej redukcji odpadów produkcyjnych i konsumenckich wytwarzanych na całym świecie. Dzięki kontroli jakości, redukcji opakowań, koncentracji produktów oraz przetwarzaniu i odzyskiwaniu materiałów, 99% surowców trafiających do fabryk opuszcza je w formie produktu gotowego lub zostaje poddanych procesowi recyclingu, powtórnie użyte lub zamienione w energię. Oznacza to, że obecnie, w roku obchodów 175-lecia firmy, w skali globalnej mniej niż 1% wszystkich materiałów trafiających do P&G opuszcza zakłady w formie odpadów.

W celu realizacji misji „Zero Odpadów” we wszystkich swoich fabrykach, firma szuka innowacyjnych metod, dzięki którym nawet odpady mogą przynosić korzyści. W Polsce, cel został już osiągnięty w trzech zakładach Procter & Gamble. W łódzkiej fabryce Gillette® aż 90% odpadów przemysłowych poddawanych jest procesowi recyklingu materiałowego.

Proces produkcyjny maszynek do golenia Gillette® generuje głównie odpady postaci tworzyw sztucznych oraz metali – opowiada Stefan Wysocki, Dyrektor Techniczny fabryki maszynek i ostrzy do golenia Gillette®. Tworzywa sztuczne używane są powtórnie do produkcji przedmiotów codziennego użytku dla gospodarstw domowych. Są to m.in. plastikowe pojemniki, doniczki czy plastikowe elementy wieszaków na ubrania. Z kolei odpady metalowe trafiają do huty w celu przetopienia i ponownego użycia w przemyśle metalurgicznym. Wprowadzenie w życie zasady „Zero Odpadów” wymaga innowacyjnych i skutecznych rozwiązań. W rezultacie przynosi jednak korzyści nie tylko firmie, ale przede wszystkim środowisku.

Odpadów na wysypiska nie wysyła także należąca do Procter & Gamble fabryka kosmetyków do pielęgnacji skóry w Aleksandrowie Łódzkim. Recyklingowi poddawane są tam np. odpady plastikowe, szklane, metalowe. Nawet palety służące do składowania produktów przetwarzane są na drewniane panele podłogowe. W ochronie środowiska, fabryka P&G w Aleksandrowie idzie jeszcze o krok dalej – zakład ma własną oczyszczalnię ścieków, która filtruje płynne nieczystości, zanim trafią do miejskiej kanalizacji.

Szeroka paleta produktów sprawia, że musimy poszukiwać ekologicznych rozwiązań dla celów zagospodarowania rozmaitych rodzajów odpadów, nie tylko papieru, szkła czy plastiku ¬– przypomina Forbes McDougall, globalny lider programu „Zero Odpadów” w P&G. Gdy zaczęliśmy wdrażać odpowiednie działania, ujrzeliśmy widoczny postęp w procesie recyklingu na poziomie całej firmy. Liczba zakładów niewysyłających odpadów na wysypiska rosła początkowo w wolnym tempie. Teraz jednak wypracowaliśmy skuteczne metody i procedury, dzięki którym niemal z miesiąca na miesiąc przybywa fabryk Procter & Gamble realizujących misję „Zero Odpadów”.