Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 20
03-872 Warszawa
NIP 521 328 98 95

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000210289.
Wysokość kapitału zakładowego: 4 197 000,00 zł

Recepcja

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze od godz. 9:00 do 17:30
tel. (0 22) 678 55 44
fax (0 22) 678 86 64
Biuro Prasowe
tel. (0 22) 670 8500

Dział Konsumencki

Informacja ogólna na temat produktów 801 25 88 25 (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfa operatora)
Infolinia Braun 801 127 286 (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfa operatora)
Nasze telefony są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.
Można się z nami kontaktować również pod adresem e-mailowym: tutaj